200 millioner sider lest

200 millioner sider lest

I dag har vi nådd en helt vill milepæl!
I 2017 var Lesemester et helt nytt produkt med noen tusen sider lest i tjenesten.
I 2021 nådde vi 100 millioner sider lest.
I løpet av ett år har elevene lest elleville 100 millioner sider til!
Det vil si at i dag har elevene lest 200 millioner sider i Lesemester!

Vi har latt en av våre teknikere telle og regne i flere timer, og han kom frem til et morsomt regnestykke: En side i Lesemester har i gjennomsnitt 10 linjer.
En side er ca. 20 cm bred. Det blir 2 meter tekst per side.
200 millioner sider i Lesemester tilsvarer derfor 400.000 km med lest tekst,
og det fører oss helt opp til månen!!
Månen er nemlig 384.000 km unna jordoverflaten.

Vi feirer i dag, og håper dere vil feire med oss!

Last ned diplom for å ha lest seg til månen og del ut til elevene!