Lettlestbøker fra GAN Aschehoug

Lesemesters bibliotek har blitt fylt med to bokserier fra GAN Aschehoug.

Språk i sammenheng

Dette er en bokserie om barna Viktor, Håda, Markus og Lerke. Bøkene tar for seg barnas hverdag og forteller korte historier som barn kan kjenne igjen i. Serien egner seg for 1.-2.trinn, og består av 10 bøker i både bokmål og nynorsk språkdrakt, med lyd. Bøkene er skrevet av Ellisiv Solskinnsbakk og Ellen Heidi Strand, med illustrasjoner av Berit Sømme.

 

 

 

 

Bokbussen FAKTA 

Bokbussen-bøkene er inndelt i flere lesenivå og kommer på bokmål og nynorsk. Faktabøkene som du vil finne i Lesemester retter seg mot de mer erfarne leserne. Det er henholdsvis 250-450 og 450-850 ord per bok, med ca. 10-12 tekstlinjer per oppslag. 

Her er det illustrasjoner på hvert oppslag, varierte setninger og variert vokabular. Bøkene handler om alt fra dinosaurer, regnskog, ugler, verdensrommet, gamle Hellas og blodet vårt, og er signert forfatterne Jørn Harald Hurum, Åshild Skadberg, Trude Mostue, Hanne Solem, Jostein Riiser Kristiansen, Jan Alfred Andersson, Ellen Hofsvang, Rannei Solbak Simonsen, Øivind Bratberg, Øyvind Kvalnes og Trond Vidar Vedum.