Året som gikk

Året som gikk

Et år er snart forbi, og det er tid for oppsummering. For oss i Lesemester, som for hele Norge og hele verden, har det vært et veldig annerledes år. Når jeg om en stund ser tilbake på året som gikk, vil jeg nok tenke at 2020 var året da:

  • Jeg virkelig savnet å møte og klemme mine venner.
  • Lærerne, helsearbeiderne og butikkansatte var våre helter, som holdt samfunnet i gang i en krevende tid.
  • Jeg lærte hva ordet “kohort” betyr.
  • Videomøter ble helt naturlig og viktigere enn noen gang. Både i privat- og jobbsammenheng.
  • Jeg fulgte det amerikanske presidentvalget tettere enn noen gang.

I Lesemester startet året på sedvanlig vis med spennende møter med skoler og kommuner, videreutvikling av Lesemester-produktet og deltakelse på seminarer og messer. På bildet ser dere da vi var på konferansen “Digg læring”, på Knappskog skule, i slutten av januar.

Jeg husker godt den siste messen der vi deltok fysisk; “Læring på digitale flater” i Bergen 5.- 6. mars. Det var god deltakelse på messen, til tross for Covid-19 og økende smitte i samfunnet. Det var rett før alvoret virkelig gikk opp for oss, og samfunnet stengte ned. Uken etter, den som startet med 9. mars, da skjedde det: Det som vi alle og enhver håpte kanskje ikke angikk oss, var over noen få dager blitt en realitet. Hele Norge gikk i lockdown, og skolene stengte.

For oss som jobber i Lesemester var nok endringene litt mindre enn for mange andre. Vi skiftet til hjemmekontor, og fortsatte arbeidet vårt derfra. Savnet etter den daglige kontakten med kollegaer kom fort, men som leverandør av en digital lesetjeneste kunne vi fortsette å jobbe som før. Og at behovet for digitale tjenester heller ble større enn mindre i en tid med lite fysisk kontakt, ja det merket vi fort.

Lesemester var først ute av alle skoleleverandører med å tilby sine tjenester gratis i en vanskelig tid. I løpet av noen få dager hadde over 2 000 lærere bestilt Lesemester, og i perioden 12. mars til 1. mai leste 91 000 elever til sammen over 28 millioner sider fra bøker i Lesemester. Vi skal være ærlige og si at det var nyttig for oss å få så mye oppmerksomhet rundt Lesemester, men mest av alt var vi glad for å kunne hjelpe. Og alle de positive tilbakemeldingene vi fikk fra lærerne, ja de varmer enda.

 

Det er vanskelig å tidfeste nøyaktig, men en eller annen gang i perioden mars-mai begynte den “nye” hverdagen. Hverdagen der vi holder minst en meters avstand, tenker oss godt om før vi møter noen fysisk og der veldig mye skjer digitalt. Og i denne nye hverdagen har vi i Lesemester prøvd å fungere så godt vi kan. Her er noen høydepunkter som vi er glade for og stolte av:

Juli: Vi laget quiz til veldig mange flere bøker i Lesemester slik at andel bøker med quiz steg fra 20% til 65%.

August: Vi lanserte helt nytt design og flere forbedrede funksjoner i Lesemester. Det ble mye enklere for både elever og lærere å søke etter bøker, og det ble enklere for lærer å anbefale bøker til elevene.

Oktober: Vi gikk fra å legge ut nye bøker i Lesemester “en gang i blant” til å publisere nye bøker hver uke! Mye takket være de flotte forlagene vi jobber sammen med, som nå virkelig hadde fått øynene opp for Lesemester og gitt oss mange nye bøker.

November: Anita Lundberg begynte å jobbe i Lesemester. Vi har vært kjempeheldige! Anita har jobbet 8 år i grunnskolen og har lang erfaring med den første leseopplæringen. Hun holder også kurs i STL+. Med Anita på laget får vi en unik mulighet til å tilpasse Lesemester enda bedre til behovene skolene har til gode leseverktøy.

 

I skrivende stund, nå midt i desember, vil jeg benytte anledningen til å takke alle lærere, skoler og kommuner som har vist oss den store tilliten det er å la oss hjelpe dere med elevenes leseopplæring.

Over 45 000 elever fra 380 forskjellige skoler bruker Lesemester aktivt i skolehverdagen. Det er vi stolte av, og vi gleder oss til videre samarbeid!

 

En riktig god julehilsen fra oss i Lesemester.