Fra tegneserie til tekst

Undervisningstips 5. – 7.trinn

Kompetansemål etter 7.trinn

Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte
Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
Eksperimentere med skriving av enkle tekster på sidemål
Velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

Formål:

Gjør kompetansemålene du har valgt synlig for elevene. Gå gjennom og snakk om målene med elevene. Formålet er å skape en egen tekstverden hvor elevene henter informasjonen ut frå tegneserie og gjenforteller med egne ord. Hva skal elevene med teksten? Viktig å vise til mål med arbeidet for at elevene skal finne mening med skrivingen. Dette innebærer også at elevene vet at noen skal lese teksten deres.

FØR

Bestem fremgangsmåte:
– Elevene velger en av de 10 titlene i Donald-serien eller boken Nordlys
– Hvor lang tid har du til rådighet?
Elevene leser boken i en økt og skriver i neste / elevene leser boken i hjemmelekse
– Du kan også planlegge et opplegg over flere timer:
1. Kjennetegn/lære å skrive fortelling.
2. Lese.
3. Skrive

For effektiv start og tidssparing kan du legge de aktuelle bøkene i klassens bokhylle på Lesemester. Kryss av bøkene du vil legge i klassens bokhylle som vist under. Husk å velg riktig klasse/gruppe øverst i lærertjenesten.

TIPS: Dersom elevene har gruppert seg i ca. likt antal på ulike bøker kan det være nyttig å sette de i grupper etter de har lest. La dem da diskutere innholdet før de begynner å skrive teksten. (Hva var hovedpoenget? Hvem er hovedpersoner? Hva er viktig å få med i teksten?) Denne muntlige diskusjonen med medelever kan være en god hjelp for mange, og trenger ikke vare lenger enn 5-10 minutt.

 

UNDER

Ut i fra hvor lang tid du har til rådighet kan du velge større eller mindre krav til teksten. Dersom dere jobber med bruk av tegnsetting kan dette være noe å fokusere på (eller andre kompetansemål). Her er det tenkt at fokuset er å produsere tekst.

Gå gjennom en eksempeltekst på forhånd og sett krav til innholdet:

  1. Sammenhengende tekst
  2. Skal inneholde:
    1. Innledning, 2. hovuddel,  3. avslutning

ETTER

Oppsummering: Sett av tid til å oppsummere gjennomført undervisningsøkt/prosjekt. Har vi nådd målene?
La gjerne elevene summe i 2 minutt til sidekamerat om teksten de har skrevet, og spør elevparene direkte. Hva skrev du om? Hva synes du om å skrive ut i fra en tegneserie?
Gi elevene tilbakemelding underveis i skriveprosessen og på resultatet. 

 

Leave a comment