Jubileumsblad for barn og unge

I år feirer Bergen by 950 år og det blir feiret på mange forskjellige måter i dette annerledesåret 2020.

Vi er glade for å kunne ta litt av denne feiringen inn i Lesemesters bibliotek med Leseplanetens spesialnummer “Bergen i 950 år”.

Jubileumsmagasinet er viet Bergens historie, tradisjoner og særpreg både før og nå, og hvordan vil byen være i fremtiden? Det er laget spesielt for barn og unge i et samarbeid mellom forlaget Leseplaneten, Etat for skole i Bergen kommune, byens brede fagmiljø, og mange andre lokale aktører.

Her kan man lese i tekst, bilder og illustrasjoner om alt fra gamle konger, hanseater, store bybranner, skillingsboller og bekkalokk. Og for de som har lyst på utfordringer er det både quiz og kryssord! 

Kjenner du ikke Bergen ennå, har du nå ENDELIG sjansen! Kjusa deg!

Og hva med å la deg inspirere til å bli bedre kjent med stedet du selv bor?