kARAokebok

Et ord som byr på litt tungegymnastikk dette her! Og hva har karaoke med bøker å gjøre?

Karaoke betyr helt bokstavelig “tomt orkester”. Det oppstod i Japan som betegnelse på både boksene og underholdningen med ferdiginnspilte instrumentalversjoner av forskjellige sanger som alle og enhver kunne synge med til. En kjent egenskap ved ord og uttrykk er at de ofte utvikler seg videre, og karaoke-begrepet har beveget seg inn i teknologien til digital berikelse av bøker, nemlig karaoke-funksjonen. 

Dette er helt enkelt det som du i noen av Lesemesters bøker finner i menyen som “Les med meg”. Når denne funksjonen er aktivert, vil opplesningen være tilpasset slik at leseren kan lese med. I noen av bøkene markeres teksten i takt med bokens opplesning. Akkurat som teksten du følger når du synger karaoke. Dette er en kjempefin funksjon å bruke i leseopplæringen. Prøv det, da vel:) Både karaokeBOK og karaokeSANG! Hvilke bøker du finner det i ser du nedenfor: