LESEMESTER + CREAZA

Dette undervisningstipset inneholder bruk av LESEMESTER og CREAZA


 

HVA ER CREAZA? 

CREAZA er et kreativt og moderne læremiddel som gjør det enkelt for elever og lærere å skape fantastiske tegneserier, filmer, digitale historier, tankekart og presentasjoner.

CREAZA er en fantastisk tjeneste til å bruke i kreativt arbeid etter lesing –  Gøy og lærerikt på samme tid!

Har du ikke Creaza? Vi anbefaler dere å prøve tjenesten
Trykk HER for link til prøveperiode.
Les mer på: https://web.creaza.com/no/

 

 

Kompetansemål (norsk) etter 4.trinn:

Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir
Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
Søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy
Bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving
Samtale om innhold og form i sammensatte tekster
Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program
Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

FØR

Finn bok nr. 09: Kleopatras nese

To alternativ:
1. Elevene søker på boken i sin bokhylle: “Kleopatras nese”
2. Lærer legger boken i klassens bokhylle

 

 .                

UNDER – Lesemester

Flere alternativ til hvordan lese boken:
1. Høytlesing i fellesskap
2. Elevene leser for seg selv
3. Elevene leser boken i hjemmelekse

ETTER – Creaza

Alt etter digitale verktøy dere har tilgjengelig og eventuelle andre behov:
– Elevene lager sin egen
– Elevene lager sammen to og to
– Elevene lager i gruppe

Sett gjerne noen mål eleven skal nå med arbeidet. For eksempel:
1. Kleopatra skal vere med
2. Finn 2 fakta om Kleopatra/pyramider i boken/ på nettet og ta med i tegneserien
3. Presentere tegneserien for de andre i klassen

Velg CARTOONIST på Creaza for å lage tegneserie. 
Der kan elevene velge bakgrunn, karakterer, guder, rekvisita, tegneserieeffekter, tekst, tegning og former eller laste opp egne filer.
Under har jeg lastet ned bilde av Donad Duck.

OBS! RETTIGHETER TIL BILDER DERE LASTER NED: pass på at elevene har følgende innstilling på google søkemotor:
1. Verktøy
2. Bruksrettigheter –> VELG “Merket for gjenbruk, med endringer”
Tenk på opphavsretten når elevene skal finne bilde – viktig å lære elevene dette også. Dere kan også ta skjermdump fra bøkene i Lesemester.

 

Sett av tid til oppsummering:

La elevene få presentere og vise hva de har laget for de andre i klassen!

Leave a comment