Lesemester i ny og forbedret utgave!

Nå er vi godt i gang med et nytt skoleår, og her følger informasjon om hva som er nytt i Lesemester.

Vi har gjort store endringer på design for elevtjenesten, og vi håper elevene liker det:-) I tillegg er søkefunksjoner og sortering av bøker kraftig forbedret.

Endringene er allerede publisert for nettleserversjonen, og iPad-appen vil bli oppdatert med tilsvarende design om et par dager.

Lærerveiledning og instruksjonsvideoer er fortsatt basert på den gamle versjonen av Lesemester, men vi vil oppdatere disse så snart vi kan.


Nye bøker og quiz

Til sammen er det nå 1 205 bøker i Lesemester. Det er godt utvalg både på bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Nivåmessig fordeler bøkene seg slik:

402 bøker for 1.-2. trinn
474 bøker for 3.-4. trinn
216 bøker for 5.-6. trinn
94 bøker for 7.-8. trinn
19 bøker for 9.-10. trinn

Vi jobber med å legge ut enda flere bøker, og akkurat nå har vi konkret avtale om 167 bøker som skal tilgjengeliggjøres i løpet av høsten. Vi forventer også nye bokleveranser utover disse 167.

Vi har også brukt sommeren til å produsere quiz til alle Gullhoj-bøkene og forventer å legge disse ut i august/september. Da vil over 80% av bøkene i Lesemester ha quiz.


Nytt design

Lesemester foreligger nå med helt nytt design for elevtjenesten. Vi håper det faller i smak hos elevene:-) Det er to grunner til at vi har gjort dette:

– For å gjøre sidene mer lesevennlige har vi fulgt W3C sine Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
– For at sidene skal appellere både til de yngste og eldste elevene i grunnskolen.


Søk i bøker

I forrige versjon av Lesemester kunne elevene søke på ord i tittelen til boka. Vi har nå lagt til beskrivelse/vaskeseddel til hver bok, og søket er utvidet til at elevene kan søke på ord i tittel, forfatter, bokserie og beskrivelse av boka. Vi håper dette gjør det enklere for elevene å finne en bok som passer for dem.

Tilsvarende utvidede søkemuligheter vil også bli tilgjengelig i lærertjenesten i løpet av august/september.


Flere profilbilder

Antallet profilbilder som elevene kan velge mellom er økt fra 4 til 20, og designet på profilbildene er helt nye. Vi håper elevene nå lettere finner et bilde som ligner på dem:-) Elevene beholder det gamle profilbildet sitt til de velger et nytt.


Sortering av bøker

I forrige versjon av Lesemester var bøkene i bokhylla alltid sorter alfabetisk på tittel. Elevene kan nå velge mellom fire forskjellige sorteringer:

  • Alfabetisk på tittel
  • Mest leste bøker
  • Mest likte bøker
  • Nyeste bøker (sortert på når bøkene ble tilgjengelige i Lesemester)

Tilsvarende sorteringsmuligheter vil bli lagt til i lærertjenesten i løpet av august/september.


“Smart bokhylle”

På figuren under er det satt ring rundt en knapp som heter “Anbefalt for meg”. Når eleven trykker på knappen vil han først se bøker som læreren har anbefalt for eleven i lærertjenesten, og deretter andre bøker som Lesemester tror vil passe for eleven basert på hva han har lest tidligere. Når elevene trykker på knappen en gang til vil han se alle bøkene i Lesemester igjen.

For de av dere som ikke kjenner Lesemester lærertjenesten så godt, så fungerer det slik at elevene er tilordnet grupper/klasser, og læreren kan tilordne bøker til disse gruppene/klassene. På den måte kan læreren styre hva elevene ser i bokhylla, og elevene kan få forskjellige anbefalinger fra læreren basert på nivå og interesser. Du kan lese mer om dette i lærerveiledningen (bla nederst på siden).