Lesemester og Lexplore slår seg sammen

Lesemester og Lexplore slår seg sammen

Lesemester slår seg nå sammen med det spennende lesekartleggingsfirmaet Lexplore.

Lexplore er internasjonalt ledende på lesekartlegging basert på kunstig intelligens og øyetracking, og finner alle elevers lesenivå enkelt, raskt og objektivt.

Lesemester og Lexplore blir altså ett og samme selskap, og produktene kan nå integreres dersom man ønsker det.

Lesemester og Lexplore kan fortsatt benyttes hver for seg, men ved å kombinere dem får man en heldekkende løsning som tar for seg alle deler av elevenes leseutvikling.

Vi gleder oss til å fortelle dere mer om dette og håper dere vil bli med på webinar, eller bare lese litt mer om denne spennende nyheten: https://lexplore.lesemester.no/