Lesemester samarbeider med Lesesenteret om SPrELL

Lesemester samarbeider med Lesesenteret om SPrELL

I vår kom nyheten om at Lesesenteret får tildelt midler fra Forskningsrådet til forskningsprosjektet sitt SPrELL: Samtalebaserte lesepraksiser i hjem og barnehage for Erfaring med Litteratur og Læring av språk. Prosjektet handler om lesing i bildebøker sammen med flerspråklige barn i barnehagen og hjemme, på norsk og morsmålet. Prosjektet er et samarbeid mellom oss i Lesemester og forskere ved Filiorum ved UiS, Sandnes kommune, Senter for flespråklige barn og unge, og forskere ved Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder, Høgskulen i Volda og Dronning Mauds Minne Høgskole. Du kan lese mer om det her.

Lesemester er valgt som bokplattform og sammen med flere ulike norske forlag skal vi digitalisere rundt 20 norske barnebøker og oversette dem til flere ulike språk. På den måten vil barnebøker av høy litterær, språklig og digital kvalitet være tilgjengelig for barnehager og hjem. Vi er beæret av å også få sitte i prosjektgruppen til SPrELL. I august var vi i Lesemester på besøk til Lesesenteret i Stavanger, der vi fikk konstituert prosjektet og tatt en inngående prat med prosjektlederne, professor Trude Hoel ved Lesesenteret og førsteamanuensis Margrethe Jernes ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), Universitetet i Stavanger. Under følger intervju med dem.

Hvorfor er det så viktig at barn leser på morsmål hjemme og på norsk i barnehagen?

Det er flere gode grunner til at barn leser de samme bøkene på morsmål hjemme og på norsk i barnehagen. For det første vil det å lese bøkene på morsmålet hjemme bidra til kjennskap til og forståelse av boka, og når barna har en grunnleggende forståelse av hva boka handler om, er det både enklere og mer gøy å engasjere seg i lesing av den samme boka på norsk i barnehagen. Forskning viser at å lese de samme bøkene på morsmål hjemme og på norsk i barnehagen kan støtte barnas andrespråklæring. Dessuten kan det å lese bøker på ulike språk både i barnehagen og hjemme bidra til språklig nysgjerrighet og positiv utforsking av språklig variasjon.

I vårt samarbeid understreker vi at det er svært viktig at bøkene har høy litterær, språklig og digital kvalitet. Hvorfor er dette så viktig, egentlig?

Høy litterær og språklig kvalitet er viktig fordi god litteratur både skaper rom for estetiske opplevelser og gode samtaler. God barnelitteratur er kjennetegnet av et klart barneperspektiv  i tillegg til kvaliteter i fortellingsmåter og framstillingsformer​ – både i ord og bilder. Digital kvalitet handler om å integrere digitale egenskaper, som interaktivitet og multimodale meningsressurser – for å legge til rette for barnas opplevelse og forståelse av den litterære teksten. Forskning viser f.eks. at for mye digital interaktivitet, kan overskygge både estetiske opplevelser og gode samtaler – altså grunnleggende kvaliteter i barnelitteraturen.

Hva er grunnen til at dere ikke bruker bøker av papir i dette arbeidet?

Ved å utvikle en digital bokplattform har barnehagene og barnas omsorgspersoner enkel tilgang til de samme bøkene, på norsk og på barnas ulike morsmål. Det ville vært både dyrere og mer tungvint å bruke trykte bøker. Dessuten gir de digitale bøkene en enkel mulighet til å veksle mellom ulike språk, både på bøker og på enkeltoppslag.

Kan dere si noe om hvorfor akkurat Lesemester ble valgt?

Det er minst fire gode grunner til at vi valgte å samarbeide med Lesemester:

1. Vi ønsket å bidra både til å utforme både boksamlingen og plattformen, og siden Lesemester ikke har et barnehagetilbud fra før, var dette mulig.

2. Selv om Lesemester ikke har et barnehagetilbud fra før, så har de lang erfaring med digitalisering av barnebøker – og de har verktøy til å gjøre det.

3. Lesemester samarbeider med en rekke norske forlag, som forvalter mengder av god barnelitteratur.

4: Folka i Lesemester er interesserte, nysgjerrige, lette å samarbeide med og – sist men ikke minst – de er skikkelig opptatt av å lage en god digital bokplattform for barnehagebarn.

På bildet ser dere en del av arbeidsgruppen, fra venstre: Rune Vindenes – daglig leder Lesemester, Trude Hoel – professor ved Lesesenteret, Camilla Clausen – innholdssjef i Lesemester, Margrethe Jernes – førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Katarzyna Anna Tunkiel – førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Anna Marta Vadstein – stipendiat Høgskulen i Volda og Monica Gundersen Mitchell – førsteamanuensis ved Lesesenteret. Ikke tilstede under bildetagning: Åse Alstad – Flerspråklig senter i Sandnes kommune. Fotograf: Anita Lundberg – Markedssjef i Lesemester.