Lesereisen – Reisemål 2 – London

Lesereisen – Reisemål 2 – London

Velkommen til London!

Welcome to Great Britain and the capital London!

Nynorsk-versjon ligger nederst på siden!

Bildet er hentet fra Wikipedia.

Fakta for 1.-4. trinn:
London er hovedstaden i Storbritannia og England.
I Storbritannia snakker de engelsk.
Flagget til Storbritannia kalles Union Jack.
Det bor over 8 millioner mennesker i London.

 

Fakta for 5.-7. trinn:
London er hovedstaden i Storbritannia og England.
I Storbritannia snakker de engelsk.
Flagget til Storbritannia kalles Union Jack.
Det bor over 8 millioner mennesker i London.
Elven som renner gjennom London kalles Themsen.
London har et stort t-banenett som heter London Underground. Dette er det eldste t-banenettet i verden.
London er også kjent for sine røde toetasjes busser.

 

Boktips
Les mer om London og Storbritannia i disse bøkene. Du finner dem i biblioteket vårt.

 

For læreren:
Kanskje er dette en god anledning til å skifte språk i Lesemester? Alle elever kan i sin profil skifte til engelsk språk og få hele tjenesten på engelsk. På den måten kan dere utforske, sammenligne og kanskje lære noen nye ord på veien mens dere leser bøker.

 

 

NYNORSK

Velkomen til London!

Biletet er frå Wikipedia.

Fakta for 1.-4. trinn:
London er hovudstaden i Storbritannia og England.
I Storbritannia snakkar dei engelsk.
Flagget til Storbritannia kallast Union Jack.
Det bur over 8 millionar menneske i London.

 

Fakta for 5. -7 trinn
London er hovudstaden i Storbritannia og England.
I Storbritannia snakkar dei engelsk.
Flagget til Storbritannia kallast Union Jack.
Det bur over 8 millionar menneske i London.
Elva som renn gjennom London heiter Themsen.
London har eit stort t-banenett som heiter London Underground. Dette er det eldste t-banenettet i verda.
London er og kjend for sine raude bussar med to etasjar.

 

Boktips
Les meir om London og Storbritannia. Du finn bøkene i biblioteket.

 

For læraren: 
Kanskje er dette eit godt høve til å skifta språk i Lesemester? Alle elevar kan i sin profil skifta til engelsk språk og få heile tenesta på engelsk. På den måten kan de utforska, samanlikna og kanskje læra nokre nye ord på vegen medan dei les bøker.