“Én av fire unge gidder ikke lese bøker”

“Én av fire unge gidder ikke lese bøker”

Ny undersøkelse viser at unge mellom 15 og 25 år legger vekk bøkene når de kommer hjem fra skolen.
Hvordan skal vi få barn og unge til å finne gleden med å lese bøker?

Tidlig innsats er viktig!

Vi må legge til rette for at elevene kan bli motiverte til å lese. Den nye teknologien har endret skolehverdagen, og da er det sentralt med digitale tjenester som er kvalitetssikret. Her kommer Lesemester inn i bildet. Vi tror på Lesemester som et viktig bidrag til å øke leselyst fra skolestart. Bildet over viser ivrige lesere i førsteklasse på Tuv skole i Hemsedal, som hører på lydbok på Lesemester og tegner.

Det å skape lesere er langsiktig arbeid – det kommer ikke av seg selv

Lesemester er en norsk, digital lesetjeneste som fokuserer på målgruppen 1.-7.trinn. Med bøker fra både små- og store forlag, gjennom sosiale element og spillelementer skal lesetjenesten legge til rette for å motivere unge lesere. Har eleven ikke knekt lesekoden? Da kan du lese bøker med lydstøtte. Motivasjon er et viktig middel på veien for at elevene skal bli gode tekniske lesere. Mengdetrening er et nøkkelord i Lesemester. Dersom elevene skal komme videre fra avkodingsfasen og bli sikre ortografiske lesere, trengs nettopp mengdetrening ifølge Topping, Samuels & Paul (2007).

 


Litteratur
NRK: https://www.nrk.no/kultur/en-av-fire-unge-gidder-ikke-lese-boker-1.14542046
Topping, K., Samuels, J., & Paul, T. (2007). Does practice make perfect? Independent reading quantity, quality and student achievement. Learning and Instruction, 17(3), 253-264.

Leave a comment