Få støtte til å kjøpe Lesemester

Få støtte til å kjøpe Lesemester

Visste du at skoler kan få støtte fra Den teknologiske skolesekken til å kjøpe Lesemester?

Søknadsfrist er 1. juli 2019.

Her finner du informasjon om hvem som kan søke, kriterier og søknadsskjema:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/tilskudd-for-kjop-av-digitale-laremidler/

 

 

Leave a comment