Les mange spanande bøker på iPad-app eller i nettlesar

Med Lesemeister kan du lesa mange spanande bøker på iPad eller i nettlesar. Du kan sjå kor mange sider du har lest, samle lesepoeng, få lesevener og sende dei leseutfordringar, og du kan ta quiz etter at du har lest bøkene.
Du må lesa heile boka før du får tilgang til quiz. Mange bøker har quiz men ikkje alle. Du kan ta ein quiz så mange ganger du vil for å få betre resultat.

Her kan du sjå ein video om korleis du les ei bok i Lesemeister: