Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter

De fem grunnleggende ferdigheter (GF) er forutsetninger for utvikling og læring i skolen, og digitale ferdigheter skal integreres i større grad inn i fagene i fagfornyelsen.

Ved bruk av Lesemester i undervisning i grunnskolen kan man omfavne alle de fem GF i samme undervisningsøkt:

1. Digitale ferdigheter: Bruke, finne og behandle informasjon fra tekst på digitale verktøy

2. Lesing: Både tegneserier, fakta- og skjønnlitterære bøker.

3. Muntlig: Etter at alle elevene har lest boken kan man reflektere, dele meninger og tanker etter lest bok. Undervisningstips til hvordan skape god litteratursamtale i klasserommet ligger på bloggen

4. Skriftlig: Etter lest bok kan elevene skrive sammendrag, tegne fra boken, lage tegneserie fra teksten, skrive bokmelding osv. Tips til bokmelding fra lærer på Askøy og andre skriveoppgaver etter lesing finner du HER.

5. Regning: hvor mange sider har vi lest totalt denne uken/timen? Kan lage statistikk på antall leste bøker, legge sammen poeng/sider/minutt.

 

Er du lærer og kunne tenke deg å prøve Lesemester med din klasse? Gratis og uforpliktende prøveperiode kan bestilles HER
Leave a comment