Nytt på lærertjenesten

Nytt på lærertjenesten

Send leseutfordring til gruppe/klasse/enkeltelev

 

Er du lærer og skal tilpasse nivå på bøker til dine elever?

På Lesemester kan du sende leseutfordring til hele gruppen/klassen eller til enkeltelever! Hvilket språklig nivå elevene ligger på kan variere, og det kan oppstå behov for individuell tilpassing. Da kan du som lærer bruke filter til å finne passende bøker til den enkelte elev

 

1. TRYKK PÅ “BIBLIOTEK” OG VELG FILTER FOR Å LETTERE FINNE EN PASSENDE BOK

2. VELG GRUPPE/KLASSE FRA FEIDE-GRUPPER

 

3. SEND LESEUTFORDRING TIL ALLE ELEVER ELLER TIL ENKELTELEVER

 

Leave a comment