Oppdag koding

Oppdag koding

Dette undervisningstipset bruker boken “Oppdag koding”

FORMÅL

Formålet med denne boken er å introdusere algoritmitsk tankegang som alle fremtidige kodebarn trenger! Boken er utformet for å bli brukt sammen med en voksen. Den inneholder flere kapitler med øvingsoppgaver som er basert på skaperglede.

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN

Norsk:
Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse.
Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir.
Lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster.

 

2 BEGREP ELEVENE SKAL LÆRE:
Algoritme = En algoritme er en oppstilling av bestemte instruksjoner som beskriver steg for steg hvordan man kommer fram til løsningen av et problem, eller for å gjennomføre en oppgave.
(Ruby sin plan fo
r å finne
edelsteinene var en algoritme. Hun brøt ned prosessen i mindre deler og fant edelsteinen. I programmering brukes algoritmer til å beskrive løsninger til vanlige oppgaver. Søkemotorer som Google eller Bing bruker søkealgoritmer for å sortere resultatene)

Koding = Beskriver til datamaskinen hva den skal gjøre og i hvilken rekkefølge den skal gjøre det.
Instruksjonen
e må være korte slik at
datamaskinen kan forstå dem. De må være detaljerte og tydelige. Dersom de ikke er det, kommer datamaskinen til å gjøre feil. Snart kommer du til å begynne å tenke på løsninger akkurat som en datamaskin gjør. Du tenker algoritmisk

 

1 FØRKUNNSKAPER: Hva kan elevene om koding fra før? Bruk gjerne tankekart.

2 PRESENTER BEGREP: Algoritme og koding

3 INTRODUKSJON:
 Bruk tid på å sette dere inn i hvilke figurer vi møter i teksten og hva de ulike figurene står for.
Dette står på de første sidene, se bildet under.

4 TID: Hvor lang tid har du til rådighet? Du kan enten velge å fokusere på et kapittel om gangen, eller hele fortellingen om Ruby.
I del 2 av boken er det aktiviteter knytt til de ulike kapitlene. Her kan du enten lese kapitlene og deretter arbeid med oppgaver, eller lese kapittel 1 og deretter gjøre aktivitetene til kapittel 1.
Jeg kan anbefale å lese et kapittel og deretter jobbe med oppgaver fra det kapittelet for å få variasjon i undervisningen.

5 LES: Kapittel 1-10 er fortelling om Ruby som skal på eventyr og finne 5 edelstener.

6 HVA LESTE DU?  
– Hva startet Ruby med når hun skulle starte på eventyret med å finne edelstenene? (Svar: lage en plan, deretter kart). Hvorfor kan det være lurt?
– Hvilke problemer møtte Ruby underveis?
– Hvordan løste problemene seg?
– Hvem møtte Ruby på reisen? (Svar: Pingvinene, snøleoparden, revene, robotene, gutten Django)
– Hva var det som gjorde at Ruby klarte oppdraget? (Svar: Samarbeid, hjelp fra andre)

7 AKTIVITETER: Hvordan du velger å løse dette er avhengig av elevgruppen. Her er mange aktiviteter å velge mellom! Her er noen forslag til start:
– Muntlig: Les oppgave 1, be elevene snakke to og to og ta svarene i plenum.
– Skriftlig: Les oppgave 1, be elevene samarbeide to og to om å skrive ned svarene
– Tegne: Les oppgave 2. Lag en tegning, klipp den opp i biter – hvilke biter består tegningen din av?

Aktivitetene handler om å løse problem. Her kan elevene tenke ulikt og løse oppgavene på ulike måter.

8 OPPSUMMERING: I slutten av økten. Hva er algoritme? Hva er koding? Hvordan brukte Ruby dette? Hvordan har vi brukt dette denne timen? La elevene få snakke sammen og diskutere svarene to og to før dere går gjennom de i fellesskap.

 

 

Leave a comment