Norges kriger – historier og legender

Lesemesters bibliotek byr nå på en spennende bokserie for ungdomstrinnet fra Vega forlag. Her kan elevene lese om legender og historiske begivenheter som har vært med å forme landets historie, helt fra vikingtiden til det moderne Norge. I biblioteket finner du nå hele 16 bøker viet tre perioder: vikingtiden, høymiddelalderen og Danmark-Norge på 1500-1660-tallet. Flere barnebøker på nett kommer i løpet av våren.

Om bøkene

Bøkene varierer mellom 20-50 sider per bok og egner seg for høyere mellomtrinnnivå og ungdomsskole. De inneholder dessuten flotte illustrasjoner, kart og ordforklaringer (skroll nedover for utdrag). Nedenfor leser du mer om periodene og hvilke bøker som inngår i disse. 

Vikingtiden var en epoke preget av store omveltninger: samfunnsendring, modernisering, og internasjonalisering. Bøkene viet denne perioden forteller om utrolige heltedåder og voldsomme kriger som stadig fascinerer mennesker i dag:

 • Olav den helliges felttog (Claus Krag)
  Olav Tryggvason og slaget ved Svolder (Kim Hjardar)
  Harald Hårfagre (Marte Østmo)
  Harald Hårfagre og slaget ved Hafrsfjord (Kim Hjardar)
  Håkon den gode og slaget ved Fitjar (Kim Hjardar)
  Slaget på Stiklestad (Kim Hjardar)

Høymiddelalderen varte fra 1050 til 1350, og markerte overgangen fra vikingtiden til et mer moderne Norge, både politisk, økonomisk og religiøst. Dette var en tidsperiode preget av kampen om retten til kongedømmet:

 • Birkebeinere, baglere og ribbunger (Knut Arstad)
  Kong Skules siste opprør (Knut Arstad)
  Kong Sverre og hans motstandere (Claus Krag)
  Konger, jarler og kongsemner (Knut Arstad)
  Magnus Berrføtts krigføring (Kim Hjardar)
  Magnus den gode (Kim Hjardar)
  Sigurd Jorsalfare og hans etterkommere (Kim Hjardar og Knut Arstad)

Hendelsene i Danmark-Norge på 1500-1660-tallet har også vært med på å forme Norges historie. Noen av de mest interessante og spennende slagene kan du lese om her:

 • Kalmarkrigen og skottetoget (Per Erik Olsen)
  Den nordiske sjuårskrigen (Per Erik Olsen)

Eksempler og utdrag fra Norges kriger: