Nye oppdateringer i Lesemester

Nye oppdateringer i Lesemester

Lesemester oppdaterer stadig bokutvalget. Nye bøker kommer til, men også nye forlag. I tillegg sørger vi for at produktet Lesemester er best mulig for våre elever og lærere.

Nå i september har vi oppdatert en del ting i produktet, og her får du noen høydepunkter:

Vi har forbedret ytelsen i Lesemester.
Det betyr at vi har gjort Lesemester raskere og bedre rustet til å ta i mot alle elever og lærere som har tilgang til Lesemester.

Egen lesestemme
Det er mulig å ta opp egen lesestemme i mange flere bøker, også bøker som ikke har lyd/fortellerstemme. Lydopptaket vil være der helt til boken lukkes. Det er også mulig å gjøre opptak på flere sider i boken, og så spille av hele boken med sin egen lesestemme.

 

Bokmerke har nytt design
Bokmerke som elevene finner nederst til venstre på “Min side” er endret med tekst som viser hvor langt ut i boka du har kommet. 

 

Lesefinger
Det er nå er ny filtermulighet under “Lyd”, nemlig “Lyd og lesefinger”. Dette er bøkene som har en digital lesefinger, altså at ordene markeres under opplesning for at elevene lettere skal kunne følge med i teksten.

 

Elevenes navn og lesevenner
Nå kan elevene se kallenavnet og det fulle navnet til lesevennene sine. Tidligere var det kun kallenavnet, og ikke elevenes fulle navn, som viste i listen. På denne måten blir det veldig tydelig hvem som sender dem venneforespørsler og leseutfordringer.

 

Vi forbedrer oss stadig, og lytter til innspill fra våre brukere. Dersom du har innspill til produktet vårt, send en epost hit.