Idé

Det er viktig å lese

Det er viktig at elever i den norske grunnskolen leser ofte og mye. Det gjør dem bedre rustet til å fungere godt i dagens informasjonssamfunn. Å knekke lesekoden er første steg, og etter det må de trene ofte og mye og øve inn forskjellige lesestrategier.

Leseferdighetene kan forbedres

Forskning viser at mer enn 40% av elever i 5. klasse har middels eller dårlige leseferdigheter, og jenter er flinkere enn gutter (https://www.udir.no/pirls2016).

Selv om det har vært fremgang de siste årene, er det viktig å holde fokus på å hjelpe elever med leseferdighetene.

Digital revolusjon i skolen

De fleste grunnskoler har ett eller flere klassesett med datamaskiner eller nettbrett. Mange skoler har også innført en-til-en dekning; en personlig datamaskin eller nettbrett per elev. Dette er fremtiden, og om få år vil personlig datamaskin eller nettbrett i grunnskolen være normalen. Da er det også viktig at det finnes gode digitale læremiddel som hjelper elevene å lese på nett.

Ideen til Lesemester ble til med dette som bakteppe:

 • Det er viktig at elevene leser mye og ofte
 • Det skjer en digital revolusjon i skolen.

I Lesemester samler vi litteratur av høy kvalitet fra forlagene, og setter det inn i en kontekst som skal gjøre det gøy og motiverende for elevene:

 • Samle lesepoeng
 • Les med og uten lyd
 • Ta opp egen lesestemme
 • Ta quiz etter at du har lest
 • Sende leseutfordring til lesevenner

Og siste men ikke minst: Lærer/skole/kommune kan følge med på hvor mye og hvor ofte elevene leser i et eget administrasjonsgrensesnitt.

Selskapet

Selskapet bak Lesemester heter Lesemester AS. Vi er et lite selskap med kontor i Oslo og Bergen (hovedkontor). Selskapet eies av de ansatte samt BAN Bergen. Vi samarbeider tett og godt med de norske forlagene om innhold til Lesemester. De ansatte har flere års erfaring fra skole-, teknologi- og forlagsbransjen.

I tillegg til å levere Lesemester, står vi også bak tjenesten www.tapbookauthor.com, et verktøy som de fleste forlagene i Norge bruker for å produsere e-bøker.

Historie

Lesemester AS ble etablert i 2012 av grunder Sondre Skaug Bjørnebekk. I de første årene jobbet vi med www.tapbookauthor.com

Arbeidet med å laga Lesemester startet i 2016. I tett samarbeid med Det Norske Samlaget og med støtte frå Innovasjon Norge ble Lesemester lansert som pilottjeneste våren 2017. Cirka 100 skoler var med å prøve ut Lesemester, og vi fikk mange verdifulle tilbakemeldinger fra lærere.

I september 2017 ble Lesemester lansert som fullverdig tjeneste. Siden den gangen har vi fått flere kommuner og skoler på kundelista, og vi forbedrer tjenesten fortløpende for å tilfredsstille krav frå lærere og elever.

Teamet

 • Rune Vindenes – Daglig leder og salgssjef
 • Sondre Skaug Bjørnebekk – Teknisk sjef
 • Kristin Leknes – Selger
 • Camilla Clausen – Innholdssjef
 • Anita Lundberg – Markedssjef
 • Kim Myrvang – Økonomisjef
 • Utviklingsavdeling i Norge/Romania

Styret

 • Sondre Skaug Bjørnebekk (Styreleder)
 • Sondre Arne Skaar Fismen
 • Bjørn Terje Bakken
 • Roald Brekkhus (BAN Bergen)