Personvernerklæringer

Personvernerklæring – Lesemester skole

 1. Lesemester som databehandler

Lesemester AS (org.nr. 998 544 246), er en norsk bedrift som lager og leverer tjenesten “Lesemester” for elever og lærer i norske skoler og for privatpersoner.

Derfor er Lesemester AS en databehandler som behandler personlige opplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig vil som regel være en skole, kommune eller fylkeskommune. 

Våre kontaktdetaljer er:

Lesemester AS
Nyskapningsparken, Thormøhlensgate 51
5006 BERGEN
E-post: support@lesemester.no

 

2. Formålet med Lesemester sin behandling av personopplysninger

Personlige opplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Lesemester lagrer personopplysninger om brukerne for:

 • Å kunne tilpasse Lesemester til deg som elev og la læreren din få innsikt i din aktivitet med Lesemester. Herunder:
  • Vise deg og la deg redigere din egen profil.
  • Vise deg bøker du har lest og bøker som er anbefalt å lese.
  • Vise deg resultat av dine quiz-besvarelser.
  • Gi lærerne dine innsikt i din leseaktivitet slik at de kan hjelpe deg med å bli en bedre leser.
  • Gi lærerne dine innsikt i dine quiz-besvarelser.
  • Vise lærerne dine hvilke elevgrupper du tilhører.
 • Å kunne tilpasse Lesemester til deg som lærer. Herunder:
  • Vise deg og la deg redigere din egen profil.
 • Å kunne vite om du skal ha tilgang til å bruke Lesemester.
 • Å kunne yte support og annen brukeroppfølging tilknyttet kunde- og brukerforholdet.

Bakgrunnen for at Lesemester lagrer personopplysninger er at de som har bestilt brukerkontoer på Lesemester (typisk en skole, kommune eller fylke) ønsker at Lesemester skal lagre personlige opplysninger.

Denne bestilleren vil at du som bruker skal ha tilgang til gode læremidler slik at du kan lære på en god måte, noe de blant annet gjennom opplæringsloven er pålagt å gjøre. Det vil si at Lesemester sin lagring av personopplysninger er hjemlet i Opplæringsloven.

 

3. Beskrivelse av behandlingen

Lesemester lagrer og håndterer følgende personlige opplysninger:

 • Opplysninger for hver skole: Intern ID, Ekstern ID, Navn
 • Opplysninger for hver gruppe/klasse: Intern ID, Ekstern ID, Navn, Hvilke brukere som er med i gruppene.
 • Opplysninger for hver person: Intern ID, Ekstern ID, Navn, Kallenavn (om du velger å opprette ett i din profil), Grupper du tilhører på skolen, Rolle på skolen (eks. elev/lærer), Personlige innstillinger (eks. målform/språk), Profilbilde (om du velger å lagre et), dine quiz-besvarsler, hvilke bøker du har lest, tid du har brukt i bøkene, hvilke sider du har lest i bøkene, hvilke lesevenner du har, hvilke leseutfordringer du har sendt og mottatt, hvilke bøker du har likt, hvor mange lesepoeng du har,  hvilke tidspunkt du har svart på en quiz eller lest en side i en bok eller sendt en leseutfordring, eller trykket “liker” på en bok.
 • Opplysninger om kundeforholdet: Kontaktpersoner og kontaktdetaljer hos kunden, kjøpshistorikk, fakturerings- og betalingsdetaljer og historikk, annen relevant dialog relatert til kundeforholdet.

En del av disse opplysningene vil Lesemester be om å få fra kunden (typisk FEIDE, skoleeier eller enkeltskoler) ved oppstart av brukerforholdet. Andre personlige opplysninger vil Lesemester få etter hvert som en bruker benytter tjenesten.

 

4. Fysisk lagring av de personlige opplysningene

Alle Lesemesters personopplysninger lagres i databaser på servere. Det tas minst daglig sikkerhetskopi  av serverne, og vi har til enhver tid lagret backup opptil et år tilbake i tid, mer hyppig for nylig tatt backup og bare hver måned for eldre sikkerhetskopier. Backupserverne befinner seg på en annen fysisk lokalisasjon enn hovedserveren, for at dine data skal være sikret i tilfelle brann eller annen fysisk destruksjon av serverne.

Alle Lesemester sine underleverandører er bundet av- og oppfyller kravene i personvernforordningen GDPR.

All kommunikasjon mellom klientmaskiner og Lesemester sine servere som kan inneholde personopplysninger krypteres med standard TSL/SSL-kryptering.

 

5. Tilgang til de personlige opplysningene

Alle personlige opplysninger er kun tilgjengelig på et «need to know» grunnlag. Følgende grupper har tilgang til de personlige opplysningene:

Brukere

Elever har tilgang til sin personlige konto samt de personopplysningene som er knyttet til denne. Lærere får tilgang til personopplysninger om elevene på skolen(e) de tilhører.

Ansatte i Lesemester som jobber med databaser, testing og support.

En gruppe av utviklerne i Lesemester jobber med utvikling, oppsett og optimalisering av databasene med personopplysninger. Disse har tilgang til informasjonen i databasene, og er ansvarlige for backup-rutinene. Dette er nødvendig for å kvalitetssikre og utvikle produktet.

Ansatte som jobber med testing og support vil også ha tilgang til et begrenset utvalg av personopplysningene for å kunne yte god support til kundene.

Ansatte hos underleverandører

Utvalgte ansatte hos underleverandørene kan ha begrenset tilgang til Lesemester sine personopplysninger. EUs personvernforordning stiller svært strenge krav for dette, og alle ansatte hos underleverandørene er bundet av dette.

 

6. Sletting av personlige opplysninger

De personlige opplysningene lagres kun etter ønske og avtale med en behandlingsansvarlig – som regel en skole eller skoleeier som er bruker/kunde og har bestilt tilgang for Lesemester. Eller om du er en individuell bruker – etter ønske fra deg.

Lesemester anonymiserer og/eller sletter alle personlige opplysninger slik at de ikke lenger er personlige når følgende inntreffer:

 • Når en Behandlingsansvarlig – eller når du, om du er en individuell bruker – ikke lenger ønsker at Lesemester skal behandle de personlige opplysningene.
 • Eller maksimalt 12 måneder etter avsluttet kundeforhold.
 • Eller minst 6 måneder med inaktivitet på brukerkontoen, ved den årlige gjennomgangen i juli/august.

Ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen i punkt 1 om du ønsker at dine data skal slettes.

 

7. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å få innsyn i og til å korrigere hvilke personlige opplysninger vi lagrer om deg.
 • Om du er Behandlingsansvarlig eller har bestilt Lesemester som individuell bruker har du rett til å kreve alle personopplysninger om deg slettet.
 • Som Behandlingsansvarlig eller individuell bruker kan du trekke tilbake samtykke og tillatelsen til at Lesemester behandler personlige opplysninger på vegne av deg.
 • Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet – i Norge er dette Datatilsynet.
 • Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene Lesemester lagrer på vegne av deg.
 • Du kan kontakte Lesemester direkte for dette, på kontaktdetaljene i pkt. 1

Personvernerklæring – Lesemester for private abonnenter

 1. Lesemester som databehandler

Lesemester AS (org.nr. 998 544 246), er en norsk bedrift som lager og leverer tjenesten “Lesemester” for privatpersoner, samt elever og lærere i norsk skole.  

Derfor er Lesemester AS en databehandler som behandler personlige opplysninger på vegne av deg som kunde og barnet som bruker tjenesten.

Våre kontaktdetaljer er:

Lesemester AS
Nyskapningsparken, Thormøhlensgate 51
5006 BERGEN
E-post: support@lesemester.no

 

 1. Formålet med Lesemester sin behandling av personopplysninger

Personlige opplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Lesemester lagrer personopplysninger for:

 • Å kunne tilpasse Lesemester til brukerne og la brukerne få innsikt i sin aktivitet med Lesemester. Herunder:
  • Vise og la brukerne redigere sin egen profil.
  • Vise brukeren bøker han/hun har lest og bøker som er anbefalt å lese.
  • Vise brukeren resultat av sine quiz-besvarelser.
  • Gi brukeren innsikt i sin leseaktivitet.
 • Å kunne vite om kunden og brukeren skal ha tilgang og ta betalt for å bruke Lesemester.
 • Å kunne yte support og annen brukeroppfølging tilknyttet kunde- og brukerforholdet.

 

 1. Beskrivelse av behandlingen

Lesemester lagrer og håndterer personlige opplysninger om deg som kunde (ofte foresatte), heretter kalt Kunden, og brukeren av tjenesten (ofte barn), heretter kalt Brukeren.

Opplysninger om Kunden:

 • For- og etternavn, E-postadresse, kjøpshistorikk, fakturerings- og betalingsdetaljer og historikk, annen relevant dialog relatert til kundeforholdet.

Opplysninger om Brukeren:

 • Alder (om Kunden velger å oppgi dette), Kallenavn (om det oprettes ett i profilen), Personlige innstillinger (eks. målform/språk), Profilbilde (om Brukeren velger å lagre et), quiz-besvarsler, hvilke bøker Brukeren har lest, tid Brukeren har brukt i bøkene, hvilke sider Brukeren har lest i bøkene, hvilke bøker Brukeren har likt, hvor mange lesepoeng Brukeren har,  hvilke tidspunkt Brukeren har svart på en quiz, lest en side i en bok, eller trykket “liker” på en bok.

 

En del av disse opplysningene vil Lesemester be om å få fra Kunden ved oppstart av brukerforholdet. Andre personlige opplysninger vil Lesemester få etter hvert som en Bruker benytter tjenesten.

 

 1. Fysisk lagring av de personlige opplysningene

Alle Lesemesters personopplysninger lagres i databaser på servere. Det tas minst daglig sikkerhetskopi  av serverne, og vi har til enhver tid lagret backup opptil et år tilbake i tid, mer hyppig for nylig tatt backup og bare hver måned for eldre sikkerhetskopier. Backupserverne befinner seg på en annen fysisk lokalisasjon enn hovedserveren, for at dine data skal være sikret i tilfelle brann eller annen fysisk destruksjon av serverne.

Alle Lesemester sine underleverandører er bundet av- og oppfyller kravene i personvernforordningen GDPR.

All kommunikasjon mellom klientmaskiner og Lesemester sine servere som kan inneholde personopplysninger krypteres med standard TSL/SSL-kryptering.

 

 1. Tilgang til de personlige opplysningene

Alle personlige opplysninger er kun tilgjengelig på et «need to know» grunnlag. Følgende grupper har tilgang til de personlige opplysningene:

Brukere

Brukeren har tilgang til sin personlige konto samt de personopplysningene som er knyttet til denne. 

Ansatte i Lesemester som jobber med databaser, testing og support.

En gruppe av utviklerne i Lesemester jobber med utvikling, oppsett og optimalisering av databasene med personopplysninger. Disse har tilgang til informasjonen i databasene, og er ansvarlige for backup-rutinene. Dette er nødvendig for å kvalitetssikre og utvikle produktet.

Ansatte som jobber med testing og support vil også ha tilgang til et begrenset utvalg av personopplysningene for å kunne yte god support til kundene.

Ansatte hos underleverandører

Utvalgte ansatte hos underleverandørene kan ha begrenset tilgang til Lesemester sine personopplysninger. EUs personvernforordning stiller svært strenge krav for dette, og alle ansatte hos underleverandørene er bundet av dette.

 

 1. Sletting av personlige opplysninger

De personlige opplysningene lagres kun etter ønske og avtale med deg som kunde.

Lesemester anonymiserer og/eller sletter alle personlige opplysninger slik at de ikke lenger er personlige når følgende inntreffer:

 • Når du som individuell kunde ikke lenger ønsker at Lesemester skal behandle de personlige opplysningene.
 • Eller maksimalt 12 måneder etter avsluttet kundeforhold.

Ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen i punkt 1 om du ønsker at dine data skal slettes.

 

 1. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å få innsyn i og til å korrigere hvilke personlige opplysninger vi lagrer om deg.
 • Om du har bestilt Lesemester som individuell kunde har du rett til å kreve alle personopplysninger om deg slettet.
 • Som individuell kunde kan du trekke tilbake samtykke og tillatelsen til at Lesemester behandler personlige opplysninger på vegne av deg og din bruker.
 • Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet – i Norge er dette Datatilsynet.
 • Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene Lesemester lagrer på vegne av deg.
 • Du kan kontakte Lesemester direkte for dette, på kontaktdetaljene i pkt. 1