Våre produkter

Vi gir deg full oversikt over elevenes leseutvikling

Lesemester tilbyr nå to ulike produkter, Lexplore og Lesemester, for at skoler skal kunne følge opp elevenes leseutvikling over tid og jobbe målrettet med å bedre alle elevers leseutvikling. Produktene kan brukes hver for seg eller sammen.

 • Kartlegging gjennom øyetracking og kunstig intelligens.
 • Målrettede tiltak med undervisningsopplegg og arbeidsmetoder for å forbedre lesingen til enkeltelever.
 • Internasjonalt Community for lærere med nyttige webinarer og erfaringsutveksling om leseutvikling.
 • Få innsikt i leseutviklingen for hele kommunen, skoler, klasser og enkeltelever.

Digitale bøker for barn

 • Tilpasset bibliotek med over 1500 digitale kvalitetsbøker fra ulike forlag.
 • Bøker på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.
 • Elevene samler lesepoeng for motivasjon.
 • Lærerne får innsikt og oversikt i lærertjenesten.
Prøv gratis

Kartlegging gjennom øyetracking og kunstig intelligens

Lexplore gir en objektiv, sikker og rask innsikt i elevenes leseferdigheter. Lexplore er forskningsbasert og baserer seg på studier som startet opp for snart 30 år siden. Lexplore består av en testapplikasjon der man kartlegger elevenes lesing gjennom øyetracking, opptak av elevenes øyebevegelser mens de leser, og enkle leseforståelsestester. Resultatene blir så lastet opp i Lexplore sin resultatsportal der man kan følge opp resultatene og laste ned verdifullt elevmateriale som er utarbeidet av spesialpedagoger. Det gjør at du som lærer kan umiddelbart begynne å jobbe med dine elevers leseutvikling.

Lesekartlegging ved hjelp av øyetracking og kunstig intelligens gir treffsikre og objektive resultater

 • Forskningsbasert fra Karolinska Institutet i Stockholm.
 • Rask kartlegging av elevene på rundt 3 – 5 min. i vår testapplikasjon.
 • Kartlegger høyt- og stillelesingen til elevene gjennom å måle øyebevegelsene.
 • Analysen av kartleggingsresultatene gjøres av kunstig intelligens (AI), noe som gir svært objektive og treffsikre resultater.
 • Resultatportalen gir resultater som kan samles og sammenstilles over tid, på elev-,  klasse- og skolenivå.
 • Resultatene kan også sammenlignes mot en normert nasjonal normalfordelingskurve.
 • Vunnet flere internasjonale priser

Lesekartlegging gjort enkelt, effektivt og treffsikkert. Oppfølgingen er klar kun sekunder etter kartlegging ved hjelp av vårt elevmateriale, utarbeidet av spesialpedagoger. Les mer her

Digitale bøker for barn

Digital lesetjeneste med kvalitetsbøker

Lesemester er en lesetjeneste som gir barn og ungdommer tilgang til digitale bøker fra små og store forlag.  Lesemester er tilgjengelig både for privatpersoner og grunnskoler.

Et digitalt bibliotek og mye mer:

 • Del bøker du liker med lesevenner
 • Svar på quiz til bøkene
 • Samle lesepoeng
 • Les med og uten lyd
 • Ta opp og hør din egen lesestemme
 • Automatisk leselogg

Gøy og motiverende lesing gir flere og bedre lesere! Fungerer i vanlig nettleser, på iPad og Chromebook.

Sammen er vi det komplette verktøyet for elevenes leseutvikling.