Samiske bøker for barn!

Vi er kjempeglade over at språket i Lesemester-tjenesten nå også kan velges til samisk og at vi fikk inn samisk litteratur høsten 2019. Og det er spesielt hyggelig at dette skjedde nettopp i 2019 – FNs år for urfolksspråk. Både oversettelse og litteratur har forlaget Davvi Girji hjulpet oss med. Nedenfor kan du lese mer om både forlaget og de samiske bøkene som idag finnes i Lesemester.

Forlaget Davvi Girji

Davvi Girji er et forlag med fokus på kultur- og kunnskapsformidling. Siden etableringen i 1990 har de bygget opp en unik kompetanse, og jobber opp mot utvikling og produksjon av samiske læremidler, samt utgi øvrige sjangre av litteratur, både i form av tradisjonelle trykksaker og IT-baserte produkter. Forlagets kjerneoppgave er det samiske innholdet og utgivelsene bør ha en klar tilknytning til det samiske samfunnet eller omhandle temaer som er av betydning for det samiske samfunnet. Forlagets hovedspråk er nordsamisk, men de utgir også produkter på andre språk.

Bøker

I Lesemester finner du nå bøker på lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk og bøker oversatt til norsk.

Lulesamisk

Jåvvå-viellja Mannulahka Ukrainaj av Inga Karlsen handler om Jåvvå-viellja og Inga.

Historiene ble forfatteren fortalt av eldre folk da hun var barn, og i denne boken forteller hun om Jåvvå-viellja i nåtida. Boken er på 38 sider og er i Lesemester lagt til blått nivå.

Nordsamisk

Eallit polára guovlluin av Sissell Gaup er en faktabok om dyrene og fuglene i Polarområdet. Her kan du blant annet lese om fjellrev, tjeld, pingvin, hvithval, og om inuittene og samene som bor i samme område. Boken er på 24 sider og rangert til gult nivå.

Reaŋgga bálká av Haldis Balto forteller om Peder og Sunná er hos bestefar og både måker og leker i snøen. Boken er på 18 sider er rangert til gult nivå.

Både Eallit polára guovlluin og Reaŋgga bálká er lettlestbøker laget etter LUS-modellen.

 

 

 

 

 

 

Stephen Borrough, av Karen Anne Buljo, handler om opprinnelsen til samisk skriftspråk. Den engelske sjøfareren Stephen Borrough drev på land i en fjord på Kolahalvøya i 1557 da båten hans ble ødelagt. Han bodde hos kolasamene og hadde med seg en papegøye som samebarna lærte samisk. Under besøket hos kolasamene laget han en samisk-engelsk ordliste med 95 ord og uttrykk. Boken er på 78 sider og er lagt til gult nivå.

 

 

 

 

Sørsamisk

Tjorme Bietse — Girtepilote / Reinkalven Lille Bizi – Den flygende pilot av Marry A. Somby, kan leses både på sørsamisk og oversatt til bokmål. Her møter vi reinkalven lille Bizi som vandrer alene rundt fordi moren har vraket den. Lille Bizi opplever mye rart i møte med ulike reinsdyr, og på vei tilbake til moren sin går Bizi seg vill. Boken er på 43 sider og satt til gult nivå i Lesemester.

 

 

 

 

 

 

Oversatt til norsk

I Underlige hendelser ved Villmarkssjøen av Kirste Paltto, møter guttene Ritni og Urbán den fremmede jenten Laksi fra Luohtojávri. Lite aner de da at dette møtet skal skal åpne døren for en forunderlig reise. 78 sider, blått nivå. Oversatt fra nordsamisk av Inga Ravna Eira og Marit Kirsten Guttorm.