Tilbud om gratis bruk av Lesemester når skolen er stengt

Alle må hjelpe der de kan, og vi vil med dette tilby alle norske grunnskoler tilgang til Lesemester i periode skolen må stenge pga koronavirus. Da kan elevene lese hjemme.

Lærer eller skoleleder kan registrere seg her, så åpner vi for skolen så snart vi kan: