Tips til hvordan markere antall leste bøker

Lesekonkurransen i uke 14 nærmer seg!

Hvor mange bøker klassen har lest kan være gøy å markere! Her kommer noen tips til hvordan synliggjøre hvor mye dere har lest:
Bilder hentet fra Pinterest

Heng opp plakat i klasserommet: Elevene markerer lest bok ved å fargelegge en bok på plakaten.
For å se hvilke typer bøker som blir lest kan det vere gøy å bruke en farge til faktabøker, en farge til skjønnlitterære og en farge til tegneserier. Her kan dere lage statistikk i ettertid – hvor mange bøker ble lest i de ulike sjangrene?

Elevene sin egen bokliste: På papir eller på digitalt verktøy. Hvilke bok har jeg lest, hvor mange stjerner får den/hvilket smilefjes passer til opplevelsen med boken

Plant et lesetre: heng opp en lapp for hver leste bok. Bildet under er hentet fra Moster skule som var med på lesekonkurranse i fjor!

 

Klassesmykke: Putt på en perle for hver leste bok

 

 

 

Leave a comment