Undervisningstips 5.-7.trinn

Med utgangspunkt i faktaboken om Julius Cæsar

 

 Julius Cæsar er en av historiens mest berømte menn. Han var en dyktig hærfører og politiker og fikk større makt enn alle andre. Til slutt hersket han over hele Romerriket. Men så skjedde det et brutalt mord

 

 


Kompetansemål etter 7.trinn
– Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en teks
– Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt  tekst
– Bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med
    hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
– Presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy

Grunnleggende ferdigheter i dette undervisningstipset =

Lese, Skrive, Regne, IKT, Muntlig

Mål:
– Kunne fortelle tre fakta om Julius Cæsar sitt liv

– Kunne fortelle hva Romerriket er

Her er det også gode muligheter for tverrfaglig samarbeid: Elevene kan arbeide med teksten i norsktimer, trekke det inn i historisk- og geografisk sammenheng, lage utstilling fra temaet i K&H, dramatisering –  mulighetene er mange! Her spørst det litt hvor lang tid du kan og vil bruke på prosjektet.

 

FØR

Eleven kan finne boken på tre ulike måter:

1. Legg boken i klassens bokhylle:

Elevene finner da boken her:


2. Eleven kan søke og finne boken

3. Bli venn med elevene på Lesemeister. Velg deretter ut en bok som du sender som utfordringDet kan være lurt å gi elevene noe konkret å tenke på i forkant og underveis i lesingen:
– Kan jeg noe om Julius Cæsar fra før?
– Hvorfor fikk Julius Cæsar større makt enn alle andre?
– Hvem ble drept i det brutale mordet? Hvorfor?

 

Som lærer får du tilgang til automatisk leselogg og statistikk over leseaktiviteten til klassen:

Har alle elevene lest boken? Da har du en god forutsetning for å bruke boken i undervisningen. Det er viktig at alle blir inkludert, og det kan være behov for individuelle tilpasninger. Dette kan variere veldig fra elev til elev, så jeg lister opp noen generelle tips:

– Forenkle teksten i aktuelle kapitler til de som trenger det
– Noen elever trenger kanskje lenger tid enn de andre på å lese, ta med dette  i  tidsberegningen
– Kanskje du som lærer kan kle deg ut som Cæsar og fortelle om “mitt liv” som innledning til temaet? Her treffer du mange elever og det er gøy å se/høre på🙂


I UNDERVISNINGEN

Her er det ulike måter å gå frem. Jeg vil trekke frem et par ulike måter å jobbe med boken på:

GRUPPEARBEID

Her kan du som lærer fordele de 17 kapitlene til elevgruppene.
Oppgaver til elevene:

– Les kapitlene dere har fått tildelt
– Lag tankekart med/uten nettbrett med viktige begrep, nøkkelord, årstall, viktige navn og viktige årstall fra teksten.
– Planlegg fremføring: hvordan skal vi fremføre? Fordele innhold og oppgaver.
– Gruppefremføring av kapitler i klassen: Dramatisering, plakater, elevene skriver sangtekster med innholdet. Utfordre elevene på å være kreative i framføringen – rekvisitter er gøy å bruke!

Enten bestemmer du som lærer hvordan de skal framføre, eller de kan velge selv etter gitte kriterier. Kriterier kan være: Gruppen skal presentere innholdet på sine kapitler. Alle i gruppen skal være deltagende i prosessen og fremføringen. Innholdet i teksten skal samsvare med innholdet i fremføring.

Individuelt

Her kan elevene velge et kapittel de vil jobbe med fra boken:
– Velg det kapittelet du synes er mest spennende
– Lag en liten plakat fra kapittelet (A4-ark)
– Presentere din plakat for klassekamerater (Enten for alle, for en gruppe, to – og to)

→ Her kan læreren lage statistikk på tavlen etter endt arbeid. Hvor mange elever har valgt de ulike kapitlene? Da kan dere se hvilket kapittel klassen synes er mest/minst spennende, osv. Da får du trekt inn den digitale ferdigheten; rekne.

 

ETTER

Det viktigste etter endt arbeid, og kanskje det som oftest går ut, er oppsummering. Har vi nådd målene som vi satt opp før arbeidet startet?
Et eksempel på oppsummering kan være: Snakk sammen med din læringsvenn/to og to i 3 minutt om målene. I plenum: etter 3 minutt kan du som lærer spørre elevparene hva de snakket om/ hva de har lært.

 

 

 

Skrevet av:
Lina Rebekka Kobberstad
Lærer og kundekonsulent i Lesemeister

Leave a comment