Veiledet lesing med boken “Litt flaut” (3.-4.trinn)

Undervisningsopplegg laget av lærer Tone Anita Bergfjord Næss

Kompetansemål etter 4.trinn:

 • MUNTLIG KOMMUNIKASJON
  variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster.
 • SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON
  finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm (og papir).
  Lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster.

Undervisningsøkt

 1. Vi ser på bokomslag og tittel.
  Samtale om hva vi tror boken vil handle om.
 2. Ord å snakke om i forkant (fokusord): flaut, kanonball, julenissen, spøkelseshistorier, hemmelighet
 3. Ser på første side, bruker spottlys SMART Notebook verktøy for å studere bildene.
  Slår av fortellerstemme

 4. Hva kan være flaut her?
  Lærer leser teksten høyt. Fortsetter slik gjennom boken med de ulike sidene.
 5. Vi går på jakt i teksten etter fokusordene. Streker over dem med markeringspenn (SMART Notebook).
 6. Vi går i jakt i teksten etter ord med dobbel konsonant. Leser ordene høyt. Snakker om lange og korte vokaler.
 7. Lager noen “les og finn”-spørsmål sammen.
 8. Vi leser boken sammen.
  Lytter til fortellerstemmen så leser vi høyt i kor.
 9. Elevene leser inn sin egen stemme.
  Vi slår av fortellerstemmen. Elevene kan lese inn en side eller flere sider.
 10.  De som ønsker det spiller av sin opplesning for de andre.
Leave a comment