Velg bøker til elevene med lesbarhetsindeks

Velg bøker til elevene med lesbarhetsindeks

Synes du det er vanskelig å finne bøker med riktig nivå til elevene? Passer ikke alltid nivåene grønn, gul, blå, rød og svart for dine elever? Lesbarhetsindeks gjør det lettere å finne bøker som passer for akkurat dine elever.

Hva er lesbarhetsindeks?

Lesbarhetsindeks – LIKS –  er et tall som sier noe om hvor vanskelig teksten i en bok er å lese. Jo høyere LIKS, jo vanskeligere å lese. LIKS tar hensyn til to komponenter:

  • Hvor lange setningene i teksten er.
  • Hvor mange ord over 6 tegn som er med i setningene

LIKS for teksten =
ANTALL ORD delt på ANTALL STOPPTEGN + (ANTALL ORD MED FLERE ENN 6 TEGN delt på ANTALL ORD) ganger 100

Eksempel for teksten “Kari ser ei ku. Kua er brun.”
Antall ord = 7 og det er 2 stopptegn. Det er ingen ord med flere enn 6 tegn. Setter vi dette inn formelen over får vi:
7/2 + 0/7*100 = 3,5. Denne teksten har en lesbarhetsindeks på 3,5.

Dersom vi kan anta at teksten ikke inneholder ord lengre enn 6 tegn, kan vi si at bøker med LIKS=1 har ett ord per setning, LIKS=2 har 2 ord per setning osv.

Slik virker lesebarhetsindeks med Lesemester

I Lesemester lærertjenesten kan du bruke LIKS til å finne bøker med passelig lesenivå for dine elever.  Du kan velge å bare vise bøker med en bestemt LIKS-verdi ved å bruke nedtrekksmeny.

1 – Gå til Lesemester lærertjenesten og menyene BIBLIOTEK eller ANBEFALINGER.
2 – Bruk nedtrekksmenyen “Lesbarhetsindeks” og velg bøker med en bestemt LIKS-verdi eller et LIKS-intervall.