Generelt

Disse avtalevilkårene gjelder for privatabonnenter av tjenesten “Lesemester” fra selskapet Lesemester AS (heretter kalt Leverandøren). 

Leverandøren har til enhver tid rett til å videreutvikle, modifisere, ajourføre og foreta andre tilsvarende endringer i Lesemester.

 

Kundeservice

Kunden kan benytte support fra Leverandøren per e-post. Supporthenvendelser blir besvart hverdager mellom kl 09:00 og kl 15:00. Kontaktinformasjon finnes på våre hjemmesider.

 

Avtalevarighet og heving av avtale

Avtalen gjelder for den perioden som kunden har forhåndsbetalt. Enten en måned eller ett år.

Avtalen fornyes automatisk løpende månedlig eller årlig såfremt Kunden ikke skriftlig har sagt opp avtalen ved henvendelse til kundeservice per e-post før ny avtaleperiode starter.

 

Ansvar, mislighold m.v.

Lesemester stilles til rådighet ”som den er”, uten garantier av noe slag.  

 

PERSONVERNERKLÆRING

Når du eller ditt barn (heretter kalt Brukeren) benytter Lesemester eller er i kontakt med oss vil vi innhente og behandle personopplysninger om dere. Vi trenger å motta og behandle personopplysninger for at dere skal kunne benytte Lesemester. 

Lesemester AS opptrer som databehandler for personopplysningene til deres. Vi har derfor et ansvar når det gjelder å oppbevare dem trygt, slette dem når vi ikke har bruk for dem lengre og å gi deg som kunde innsyn i hva vi lagrer og hvorfor vi lagrer personopplysningene.

Vi samler inn og lagrer følgende personopplysninger:

 

Din e-postadresse


For å identifisere deg ved pålogging, for å sende deg nyttige rapporter og tips om Lesemester, for å verifisere hvem du er om du tar kontakt vedrørende vårt avtaleforhold.


Kallenavn


For å gi Brukeren muligheten til å gi seg selv et passende kallenavn i Lesemester


Lesedata – Hvilke bøker Brukeren har lest, hvor mange sider Brukeren har lest og hvor lang tid Brukeren har lest


For å gi både deg som foresatt og Brukeren innsikt i hvordan det leses under menyvalget “STATISTIKK”. Vi kommer også til å lage rapporter av lesedata for å dele med innholdsleverandørene/forlagene. I disse tilfellene vil data være anonymisert og ikke mulig å knytte til deg og Brukeren.

 

 

Hvordan sikrer vi dine opplysninger?


All kommunikasjon med Lesemester sine servere skjer kryptert. Bare personer som har behov for det for å gjøre jobben sin har tilgang til dine data. Vi gjør regelmessig gjennomgang av sikkerheten og jobber for å forbedre den, både i vår egen kode og ved å holde all programvare vi bruker oppdatert.

 

Hvem har tilgang til dine opplysninger?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Leverandøren har begrenset innsynet i databasen slik at kun våre ansatte og underleverandører vi har databehandleravtale med har tilgang. 

 

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post på support@lesemester.no. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle avtalen med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Dine opplysninger lagres så lenge du fortsetter å benytte Lesemester. Dersom du sier opp din avtale med oss vil dine personopplysninger bli slettet etter 1 år. Vær oppmerksom på at avinstallering av appen ikke innebærer sletting av personopplysninger eller avslutning av avtalen.

 

Hvor lagres mine opplysninger?

Vi vil alltid lagre alle dine opplysninger i EU. Per i dag lagres dataene i Tyskland. 

Hvem er våre underleverandører?

Lesemester har underleverandører som hjelper oss med å samle inn, lagre eller behandle personopplysninger på vegne av oss. Vi har inngått databehandleravtale med disse:

  • Amazon Web Services, leverandør av servertjenester
  • Hetzner Gmbh, leverandør av servertjenester
  • Oslo Øst Consulting Group AS, leverandør av programmeringstjenester

Cookies

Lesemester tar i bruk Cookies, dette gjør vi for å spore hvor brukerene våre kommer fra.

Endringer

Dersom det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du får i disse vilkårene. Endringer vil bli publisert i form av oppdatering av disse vilkårene. Ved vesentlige endringer vil du i tillegg for e-post om dette.